Site Feedback

Resolved questions
När "säger man" eller När "man säger"?

Jag glommde vilket att använda. När använder man verbet före substantivet? Jag vet det är en fråg om verbet är först, men hur ofta kommer verbet först? Till exempel:

Han gör ingenting om har han tiden. (?)
eller
Han gör ingenting om han har tiden. (Det här är nog felt?)

och

Han talade om allting vet han.
men det är det inte
Han talade om allting han vet.

Eller vad?

Additional Details:

1. Statements
På söndagar går jag och fikar med mina kompisar.

(On Sundays I meet my friends for coffee.) [http://www.thelocal.se/blogs/theswedishteacher/2010/03/17/word-order-part-1/]

Thanks. But I'm wondering in what conditions the verb is placed first, as it's "På söndagar går jag-" and it wouldn't be "På söndagar jag går-"
I don't remember what it's called, but the order is switched if there are other words that introduce the sentence. For example, "JAG GåR och fikar med mina kompisar på söndagar" becomes "På söndagar GåR JAG och fikar med mina kompisar." Does that sound familiar?

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Han gör ingenting om har han tiden. = He does nothing if has he the time.
  Han gör ingenting om han har tiden. = He does nothing if he has the time.
  Gör han ingenting om han har tiden. = Does he do nothing if he has the time?

  Han talade om allting vet han. = He spoke about everything knows he. / He told everything knows he.
  Han talade om allting han vet. = He spoke about everything he knows. / He told everything he knows.
  Talade han om allting han vet. = Did he speak about everything he knows? / Did he tell everything he knows?

  I hope this helps.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.