Site Feedback

Resolved questions
Hva er forskjeller mellom folk, menneske og person?

NB:
Er det riktig å bruke "mellom" her? Ellers må jeg bruke "blant"?

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Folk: et "løst" begrep som kan være hvilken som helst ubestemte gruppe av mennesker: "Indianerne er et nordamerikansk folk", "folk flest bor i Kina", "hva skjer, folkens?"
  Menneske: et veldig nøytralt uttrykk som (som oftest) refererer til oss som en art: "Det er 7 milliarder mennesker på jorden", "Homo sapiens er latin for «tenkende menneske»"
  Person: viser til mennesket som et enkeltindivid. "En person med lærevansker", "Mennesker utvikler personlighet og identitet", "Én person ble skadet i ulykken".

  Jeg ville sagt: "Hva er forskjellen mellom folk, menneske og person?", men "mellom" er rett ord å bruke i denne sammenhengen.

  Ja, her er det riktig å bruke mellom, fordi du lurer på hva som er forskjellen mellom ulike ting. For å få setningen din helt riktig, må du endre den til "Hva er forskjellene mellom folk, mennesker og dyr"

  forskjeller => forskjellen, jeg tror ikke det er direkte feil å bruke forskjeller, men det høres rart ut

  menneske => mennesker, dyr og person er intetkjønn og underforstått i flertall

  Blant kan du bruke for eksempel som i "hva er forskjellene blant folk". her kan du også si "hva er forskjeller blant folk". Blant kan brukes for å beskrive forskjeller innad i en gruppe.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More resolved questions for learning Norwegian