Site Feedback

Resolved questions
forskjellen på "for å" og "til å"

Jeg vil gjerne vite hva som er forskjellen på for å og til å. Er det noen som vet det?

Ex) 1. Skipene var gode nok til å seile over åpent hav.
2. De tvang befolkningen til å ta imot den nye religionen.
3. De hadde lette, raske skip som de brukte til å frakte varer både langs kyster og langs de russiske elvene.

Fra de sentningene ovenfor kan jeg bruke "for å" i stedet for "til å"?

Akkuratt hvilken situasjon bruker man "for å" og når bruker man "til å"? Jeg vet vilkelig ikke det.

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  "For å" bruker gjerne for å svare på hvorfor noe blir gjort.
  Eksempel: Hvorfor lagde de gode skip?
  Svar: De lagde dem for å seile over havet med.
  Jeg bruker briller for å se bedre.

  "Til å" brukes til å beskrive hvordan noe blir brukt
  Jeg bruker de gode skipene til å seile over åpent hav.
  En spade er til å grave med.

  I de to første setningene dine bør du bruke "til å" hvis du ville bruke "for å" kunne du skrevet:
  Skipene var laget gode, for å seile over åpent hav.
  De brukte tvang for å få befolkningen til å ta imot den nye religionen.
  I den siste setningen vil også "for å" passe inn, men betydningen av setningen blir litt anderledes.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian