Site Feedback

Resolved questions
forskjellen på "for å" og "til å"

Jeg vil gjerne vite hva som er forskjellen på for å og til å. Er det noen som vet det?

Ex) 1. Skipene var gode nok til å seile over åpent hav.
2. De tvang befolkningen til å ta imot den nye religionen.
3. De hadde lette, raske skip som de brukte til å frakte varer både langs kyster og langs de russiske elvene.

Fra de sentningene ovenfor kan jeg bruke "for å" i stedet for "til å"?

Akkuratt hvilken situasjon bruker man "for å" og når bruker man "til å"? Jeg vet vilkelig ikke det.

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

   

  Best Answer - Chosen by the Asker
  "For å" bruker gjerne for å svare på hvorfor noe blir gjort.
  Eksempel: Hvorfor lagde de gode skip?
  Svar: De lagde dem for å seile over havet med.
  Jeg bruker briller for å se bedre.

  "Til å" brukes til å beskrive hvordan noe blir brukt
  Jeg bruker de gode skipene til å seile over åpent hav.
  En spade er til å grave med.

  I de to første setningene dine bør du bruke "til å" hvis du ville bruke "for å" kunne du skrevet:
  Skipene var laget gode, for å seile over åpent hav.
  De brukte tvang for å få befolkningen til å ta imot den nye religionen.
  I den siste setningen vil også "for å" passe inn, men betydningen av setningen blir litt anderledes.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.