Site Feedback

Resolved questions
Неясни места в текста на една статия във Уикипедия

Чел съм статия за Видинското въстание във Уикипедия (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1850) и не съм разбрал нещо.

1) "Между потърсилите закрила от османското правителство са и Лайош Кошут и Йозеф Бем." Как трябва да разбера това изречение? Да ли са българи замолили Л.Кошут и Й.Бем да ги закрилят срещу османци? Или напротив, османци са замолили тези два мъже да влязат в бой срещу българи?

2) Българското „Изложение“. Що е това?

Благодаря предварително.

For learning: Bulgarian
Base language: Bulgarian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  1. Това означава, че Лайош Кошут и Йозеф Бем са потърсили закрила. Не са нито българи, нито османци. За Лайош Кошут знам, че е унгарски революционер и заедно с Шандор Петьофи е бил начело на унгарската революция. След нейния провал е избягал в България. Йозеф Бем мисля, че е поляк. И двамата са избягали в България, след провала на унгарската революция. Т.е. потърсили са закрила.
  2. Не съм много уверена, но съдейки по начина на изписване (с "") и по смисъла, ми прилича да е някакъв вестник, или нещо подобно.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.