Site Feedback

Expired question
Paano ka sasagot sa ganitong sitwasyon?

paano mo tutugunin ang taong humihingi ng tulong na hindi mapagsamantalahan ang iyong kabutihan at ang tulong na ibibigay mo'y magagamit sa tama at maayos na paraan para sa ikabubuti ng humihingi nito?

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.