Site Feedback

Resolved questions
СКЛОН ПРЫМЕТНІКАЎ

 

Зноў пытанне. Адкажыце, калі ласка, ці ёсць нейкая розніца паміж канчаткамі "-ай" і "-ае" ў прыметніках жаночага рода роднага склону? Напрыклад, як правільна: "не чуў беларускАЙ мовы" альбо "не чуў беларускАЕ мовы". Заўважыў, што тарашкевіцай пішуць выключна "- ае", але нядаўна ў "наркамаўскіх" дапаможніках таксама сустрэў гэткую форму! Ці гэта "справа густу", як "мной" і "мною"?

For learning: Belarusian
Base language: Belarusian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

   

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Мая сяброўка адказала гэтак жа цытата: "Так, у 20-я гады такія варыянты былі пашыраны. Зараз іх ужываюць радзей, але гэта замацаваны ў літаратурнай мове варыянт. Гэта варыянтныя канчаткі."

   

  Сапраўды, як паказваюць школьныя падручнікі, прыметнік "беларуская" жаночага роду, з асновай на "цвёрды, зацвярдзелы зычны і на г, к, х", у родным склоне адпаведныя канчаткі -ой (-ое), -ай (-ае). Таму, магчыма, гэта таксама "справа густу". Але ў сяброўкі-спецыяліста я яшчэ пракансультуюся, а потым дашлю і яе адказ.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.