Site Feedback

Resolved questions
Forskjell mellom "avskipe" og "utskipe"

Jeg forstår ikke betydningsforskjellen mellom avskipe/avskipning og utskipe/utskipning.

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=utskipe
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=avskipe

Vær så snill og forklar meg den.
Takk for svar. Ralph

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Etter våre russisk-norske ordbøker, er disse to ordene nesten synonimer.

   

  Hi Ralph,

  jeg vet ikke som det kan hjelpe deg... men jeg finnet det på net:

  avskipe: sende med skip

  utskipe: sende av gårde med skip, skipe ut, eksportere

  Jeg håper at jeg kunne hjelpe deg lit.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian