Site Feedback

Resolved questions
Forskjell mellom "avskipe" og "utskipe"

Jeg forstår ikke betydningsforskjellen mellom avskipe/avskipning og utskipe/utskipning.

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=utskipe
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=avskipe

Vær så snill og forklar meg den.
Takk for svar. Ralph

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Etter våre russisk-norske ordbøker, er disse to ordene nesten synonimer.

   

  Hi Ralph,

  jeg vet ikke som det kan hjelpe deg... men jeg finnet det på net:

  avskipe: sende med skip

  utskipe: sende av gårde med skip, skipe ut, eksportere

  Jeg håper at jeg kunne hjelpe deg lit.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.