Site Feedback

Expired question
Latvian. Please use the English translation of it.

Nesaku nē bet droši vien ka sāc ar izstāšanos no citu valstu oficiālajām izlasēm...

Tā ka nevajadzētu kādu aktīvu cilvēku grupā tā nav. Jo līdz šim grupa ir samērā neaktīva.

Sākumā ka pats sāku ta vēl mācījos tad tā. Tagad darbs + universitāte + bērns, u.c, nav tas laiks vienkārši...

For learning: Latvian
Base language: English
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.