Site Feedback

Resolved questions
как перевести на русский?

"Strony oświadczają, iż do niniejszej umowy nie znajdują zastosowania przepisów o kredycie konsumenckim"

помогите:)

For learning: Russian
Base language: Polish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Стороны соглашаются, что к настоящему договору не могут применяться положения потребительского кредита.
  Похоже на правду?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.