Site Feedback

Expired question
hva er forskjell på "enda", "ennå"?

Siden både "enda" og "ennå" har flere betydninger, må det være situasjoner når der er umulig å bruke det ene i stedet for det andre, tror jeg. For eksempel, "Han hadde allerede kjøpt mange bøker, men hadde lyst til å kjøpe enda mer". Jeg antar at man ikke kan bruke "ennå" i stedet for "enda" her. (Jeg kan jo ta feil her :D)
Men jeg er svært forvirret i nesten alle andre fall.
Håper at noen kan forklare dette for meg.
Tusen takk på forhånd.

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian