Site Feedback

Expired question
hva er forskjell på "enda", "ennå"?

Siden både "enda" og "ennå" har flere betydninger, må det være situasjoner når der er umulig å bruke det ene i stedet for det andre, tror jeg. For eksempel, "Han hadde allerede kjøpt mange bøker, men hadde lyst til å kjøpe enda mer". Jeg antar at man ikke kan bruke "ennå" i stedet for "enda" her. (Jeg kan jo ta feil her :D)
Men jeg er svært forvirret i nesten alle andre fall.
Håper at noen kan forklare dette for meg.
Tusen takk på forhånd.

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.