Site Feedback

Resolved questions
Hva er forskellene mellom "utdanning" og "utdannelse" eller andre substantiver med to avslutninger?

 

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:
  Best Answer - Chosen by Voting
  Takk for spørsmålet ditt.
  På norsk så har vi gjerne flere former av samme ord. Utdanning og utdannelse betyr det samme, så det virkelige spørsmålet blir hvorfor det er slik.
  På norsk så har vi to likeverdige målformer, bokmål og nynorsk. Bokmål er et norsk skriftspråk som er basert på dansk og nynorsk er et språk som er basert på hvordan mennesker faktisk snakket i forskjellige norske dialekter. Dette var en litt overflatisk forklaring, men du kan lese mer om bokmål og nynorsk på Wikipedia hvis temaet interesserer deg.

  Utdannelse er en fornorsket skrive måte av det danske ordet uddannelse, mens utdanning kommer fra nynorsk. Skriver du nynorsk kan du ikke bruke ordet utdannelse andre ord som slutter med -else. Skriver du bokmål kan du bruke begge former av ordet, men hvis du vil være konservativ så velger du formene som ikke er basert på nynorsk.

  Håper du fikk et tilstrekkelig godt svar på spørsmålet ditt.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian