Site Feedback

Resolved questions
Do ve Can Arasında ki Fark

Do ve Can Arasında ki Farkı Açık ve Net Olarak Açıklayabilecek bi Arkadaş Arıyorum

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Do geniş zaman olarak kullanılır. Spor yaparım, erken kalkarım, arabayı genelde ben sürerim, yemeği ben hazırlarım, gibi günlük veya belirli zaman aralıklarında yapılan rutin hale gelmiş eylemler için veyahutta herkes tarafından bilinen gerçeklikler için kullanılır. Mesela, su 100 derecede kaynar, pazartesi gününden sonra salı gelir gibi. Yaş, boy veya kişisel özellikler gibi tanımlamalar bu tense ile yapılır.
  Can ise yetenek belirtmek için veya birisine tavsiye niteliğinde birşeyler söylerken veya samimi olduğun birisinden birşey isterken kullanabilirsin. Bazı durumlarda can yerine could kullanılır ki genellikle adres sorarken, veya birisinden bir ricada bulunurken kibar olmak amaçtır burada. Could yerine can kullanman bazı durumlarda hoş karşılanmayabilir.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.