Site Feedback

Resolved questions
PASSPORTS FOR TREES, BELLS AND BUILDINGS?

Could you please explain this use of "паспорт" and "паспортизира"? (Obviously nothing to do with travel.)

Три гигантски секвои сред паспортизираните дървета в Русе

По програмата са паспортизирани 100 камбани

Всяка сграда ще има паспорт и етикет

For learning: Bulgarian
Base language: English
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  За сградите: става дума за технически паспорт на сградата. Това е документ, който съдържа съответната информация за сградата:
  конструкцията, архитектурата на обекта, ВиК-инсталациите, електрическата система, отоплението, вертикалната планировка, пожарната и аварийна безопасност, както и санитарно-хигиенните условия. Описва се още правени ли са преустройства, надстройки или друг тип дейности, които засягат конструкцията, с оглед дългосрочното и използване.

  За дърветата: всички дървета и храсти, с по-особено значение, се картотекират, с цел защита и опазване.
  Паспорта на дървото/храста с историческо значение включва информация за точното местонахождение, вида, размери (височина, обиколка), възрастта, кратко описание, както и необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на дървото (храста).

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.