Site Feedback

Resolved questions
Bruk av 'vinkel' for å beskrive folksmenning

Hei, på norsk, kan du bruke 'vinkel' for en setning som 'there any many angles to view this subject from' sier du det på engelsk?

Så kan du si 'de er mange vinkeler man kan se dette subjekt fra´?

Takk

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:
  Best Answer - Chosen by the Asker
  Takk for spørsmålet, det er ganske spennende.

  Altså, på engelsk: "'there any many angles to view this subject from"
  Som nordmann ville jeg skrevet den engelske setningen slik da det blir mer naturlig for meg: "This subject can be viewed from multiple angles"
  en norsk oversettelse blir da ganske direkte:
  "Denne saken kan bli sett fra flere vinkler".
  Det er kanskje bedre norsk å bare skrive:
  "Man kan se denne saken fra flere sider".

  Et problem er at "subjekt" på norsk betyr noe annet enn "subject" på engelsk, så for å komme frem til en god oversettelse må man først forstå i hvilken betydning "subject" blir brukt på engelsk. Jeg tolker det slik at i denne sammenhengen betyr "subject" i den engelske versjonen det samme som "topic".

  Håper dette var til hjelp.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian