Site Feedback

Resolved questions
Vad är skillnaden mellan en öppen och en sluten fråga på svenska?

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  En sluten fråga är en fråga som har två eller flera svarsalternativ, som ja eller nej. Till exempel, "Kan du köra bil?", "Är du tjej eller kille?".
  En öppen fråga är en fråga som inte har givna svarsalternativ. Till exempel "Hur reagerade du?", "Varför gjorde du det?".

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.