Site Feedback

Resolved questions
Róźnica pomiędzy czasownikiem "przyznawać" a "wyznawać"

Według słowników ocznacza obie to samo. Według Polaków tylko czasownik "przyznawać" jest poprawny. Chodzi mi o te zdanie: "Muszę wyznać, że...".
Może wyznać potrzebuje dopełnienie ale przyznać nie, jak sugeruje dict.pl?


http://polish.slavic.pitt.edu/polish/
wyznać -am -asz pf, impf wyznawać wyznaję -jesz profess, confess, admit, subscribe to (belief)

przyznać -am -asz pf, impf przyznawać przyznaję -jesz confess, admit. ~ się do+G confess, admit, grant to, concede

http://dict.pl/dict?word=confess&words=&lang=EN
przyznawać się to confess
spowiadać się to confess
wyznać coś to confess

Dziękuję z góry i przepraszam za niemieckość (dzielenie włos o czoro).

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Nie wykluczam, że w pewnych przypadkach "wyznawać" i "przyznawać" mogą być stosowane zamiennie, ale według mnie należy je raczej traktować jak dwa różne czasowniki, o odmiennych znaczeniach.

  Poniżej hasła ze słownika PWN i kilka przykładów użycia:

  wyznać
  1. «wyjawić jakąś tajemnicę lub coś ważnego»
  np. "Wyznać komuś sekret".
  2. wyznawać «uznawać coś za prawdziwe i wierzyć w to»
  "Wyznawać buddyzm / Wyznawać zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych" .

  przyznać
  1. «uznać czyjąś rację lub zgodzić się z czymś»
  "Przyznać komuś rację" (~zgodzić się z czyjąś opinią).
  2. «stwierdzić coś po pewnym namyśle, czasem niechętnie»
  "Muszę przyznać, że podoba mi się ten plan" (mimo, że początkowo byłem spectyczny).
  3. «zdecydować o przyznaniu komuś czegoś»
  "Przyznać komuś nagrodę".

  Warto jeszcze wspomnieć o czasowniku "przyznać się", który ma dużo bardziej zbieżne znaczenie ze słowem "wyznać":

  przyznać się
  «potwierdzić czyjeś przypuszczenia co do swojej osoby; też: powiedzieć szczerze o swoich myślach, zamiarach, czynach»
  np. "Przyznać się do winy" (~wyznać swoją winę).

  > Please enter between 2 and 2000 characters.
  Nie mogę wysłać tak długiej wiadomości, więc daję link do wklejki:
  http://pastebin.com/wiyja67g

  Wysłałbym wcześniej, ale internet coś mi szwankuje ostatnio.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish