Site Feedback

Resolved questions
Potoczna wymowa

Cześć.

Wiem, że Polacy nie wymawiają ostatnej spółgłoski czasowników przeszłego czasu.

Na przykład:
• poszedł [poʂet];
• zmarzł [zmars];
• mógł [muk].

Czy Polacy przy potocznej mowie pomijają kombinację "spółgłoska+l"?

Na przyklad:
• pomyśl - czy [pomyɕl] lub [pomyɕ]?
• pomyślny - czy [pomyɕlnɨ] lub [pomyɕnɨ]?

Dziękuję.

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Tak, zdarza się, ale nie zawsze. Bardzo często jeśli ktoś notorycznie pomija końcowe litery, brzmi to niedbale. Myślę, że najlepiej jest mówić tak, żeby każda litera była wymawiana, ale niektóre bardzo krótko.

    OOPT

  Oj TAK. Zdarza się to bardzo często. Myślę, że nawet osoby, które wymawiają każdy dźwięk bardzo wyraźnie, uważane są za 'sztywne', nienaturalne :)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish