Site Feedback

Resolved questions
Jaký je rozdíl mezi kdy a když?

For learning: Czech
Base language: Czech
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Kdy - je tázací zájmeno (Kdy přijdeš?) a také spojka větdy vedlejší, většinou přívlastkové (den, kdy vysvitlo slunce - který den?)
  Když je pouze spojka vedlější věty, tentokrát příslovečné časové . Přišel, když jsen se dívala na televizi (Kdy přišel?)
  Je to takto dostačující? Z

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.