Site Feedback

Resolved questions
Please check my homework! (#2)

#1
Here I was supposed to put verb in the correct form.
1. Ben bugün okulda gitmiyorum. (gitmemek)
2. Cumartesi evde parti var. Sen de geliyorsun? (gelmek)
3. Siz pizza yemiyorsunuz? (yememek)
4. Bu perşembe maç seyrediyoruz. (seyretmek/biz)
5. Kim cuma günü erken uyuyor? (uyumak)

#2
Here I was supposed to put noun or pronoun in the correct form.
1. Bugün evde parti var (ev). Sen eve gelmiyor musun? (ev)
2. O bana hep "Ben seni seviyorum." diyor. (ben/sen)
3. Okulda kaç öğrenci var ?(okul) Öğrenciler okulu seviyor mu? (okul)
4. Bu perşembe üniversiteye gitmiyoruz. (ünıversite)
5. Sen bu kitabı kime veriyorsun? (kitap/ kim)

Thanks in advance!

For learning: Turkish
Base language: English
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Cumartesi evde parti var. Sen de geliyor musun?
  Sen pizza yemiyor musun?
  Bu perşembe maç seyredeceğiz.(Gelecek zaman!)(Maç seyrediyoruz gelecek zaman olarak kullanılmaz perşembe dediğine göre ecek-acak kullanmalısın.yani seyredeceğiz.

  Please post this in the Learn Turkish section.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.