Site Feedback

Resolved questions
hi! can someone help me on translating this vietnamese song please? thanks a lot!

Bài hát : Hãy Yêu Thật Lòng
Trình bày : Lệ Quyên
And these are the lyrcis:

Yêu nhau người ơi, xin hãy thật lòng
Đừng mang gian dối lên cánh môi hồng
Tình yêu trao cho một người
Trọn con tim trinh nguyên lần đầu
Tình đã trao, xin thật lòng với nhau
Yêu nhau người ơi, xin hãy trọn tình
Xin đừng suy nghĩ, yêu hết con tim mình
Vì ta đâu hay một ngày, ngày tình yêu kia phai nhạt màu
Này người yêu ơi, ta nào biết khi mình mất nhau.
Yêu nhau như ta chưa từng được yêu
Như ta chưa thuộc về nhau
Như ta bên nhau phút đầu.

Và yêu nhau như phút cuối chia li từ biệt
Như thế giới quanh ta cạn kiệt
Như ta sắp mất nhau người hỡi.
Yêu nhau người ơi, xin hãy trọn tình
Xin đừng suy nghĩ, yêu hết con tim mình
Vì ta đâu hay một ngày, ngày tình yêu trong ta cạn kiệt
Thì người yêu ơi, khi bên nhau xin người chớ buông lơi

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Song: let love
  Hosted by Li Juan
  These are lyrics:
  I love the people, so please feel free to
  Don't take the fraud pink lip
  Love is giving someone
  The first virgin heart
  This situation has been received, please be honest with each other
  I love the people, please fill in
  Please don't think, love all of my heart
  So, we still have one day, one day love fade
  Hey, dear, I know that when I lose each other.
  Love one another, because I have never been in love before
  So far we belong to each other
  As the first minutes we together.
  And be deeply attached to each other like from the last minute special separation
  As the world around us exhausted
  We will like to lose another dear.
  I love the people, please fill in
  Please don't think, love all of my heart
  So, we still have one day, I love to be tired out
  So, I love when people do not ask each other relaxation

  【Song: let love

  Hosted by Li Juan

  These are lyrcis:

  I love the people, so please feel free to

  Don't take the fraud pink lip

  Love is giving someone

  The first virgin heart

  This situation has been received, please be honest with each other

  I love the people, please fill in

  Please don't think, love all of my heart

  So, we still have one day, one day love fade

  Hey, dear, I know that when I lose each other.

  Love one another, because I have never been in love before

  So far we belong to each other

  As the first minutes we together.

  And be deeply attached to each other like from the last minute special separation

  As the world around us exhausted

  We will like to lose another dear.

  I love the people, please fill in

  Please don't think, love all of my heart

  So, we still have one day, I love to be tired out

  So, I love when people do not ask each other relaxation】


  Here are two you can refer and I hope to help you

  You need translation in English or Chinese?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese