Site Feedback

Resolved questions
what is mannelijk and what is vrowlijk? please help me..

For learning: Dutch
Base language: Dutch
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  mannelijk = masculin (for example: a boy = een jongen, he = hij)
  vrouwelijk = feminin (for example: a girl = een meisje, she = zij/ze)

  taalkundig gezien bestaat er geen mannelijk of vrouwelijk meer in het Nederlands, buiten de referenties specifiek gericht op een man of een vrouw (zoals Geert al zei). Er bestaat wel onzijdig of mannelijk/vrouwelijk (geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk), dat is het voor mensen die Nederlands leren erg verwarrende verschil tussen de en het (de voor mannelijk/vrouwelijk, het voor onzijdig). Hier is meer daarover: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/de-het-algemene-regels

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.