Site Feedback

Resolved questions
''lazım'' ve ''gerek''

A. Yarın erken sabah evden çıkmam lazım.

B. Yarın erken sabah evden çıkamam gerekiyor.

A ve B aynı mı yoksa farklı mı? Fark varsa, ne zaman ''lazım'' ve ne zaman ''gerekiyor'' kullanabilir miyiz?

Lütfen bana yardım edin...

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Gerek is a Turkish word and lazım is a word that derived from Arabic.
  Gerek is both noun and adjective but lazım is only an adjective. There is no difference between their meanings, but gerek is a Turkish noun so you can decline it like; gerekli, gereksiz, gereği...etc.

  Yumicik, iyi aksamlar! bence ayni.. kitabimda oyle yaziyordu

  I think lazim is more like I have to and gerek is more I need to or there is a need for me to .. Don't know if it was any help but :)

  evet ayni :)

  Her iki kelimede aynı kapıya çıkar. Bu kelimelerin anlamca farklı kullanıldığı yerler de vardır. Ancak burada anlamca ve kullanımca aynı olan durumdan bahsedeceğim. Örnekler;
  Ders çalışman gerek. Ders çalışman lazım.
  You can think of these as an equivalent of the usage 'need to' or 'should'. So all roads lead to Rome.

  oku, baban gibi eşek olma
  oku baban gibi, eşek olma

  aynı kelimeler farklı anlamlar içerebiliyor, anlatmak istediğin olayları cümle içerisinde karşındaki kişi ile konuşurken vurgulayarak veya yazılarda noktalama işaretlerinin yerini dans ettirerek farklı anlamlar çıkarabilirsiniz. Sormuş olduğunuz soruda da bu dediklerim geçerli farkları ortaya çıkarır. Umarım sormak istediğinin bu olduğunu farzederek bunları yazdım

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.