Site Feedback

Resolved questions
jak se výslovuje "30-09-2013"

Jak se vyslovuje "30-09-2013" v větě "Zprávy 30-09-2013"?

Je to "třicatý jedna září, dva tisíce třináct"
nebo "třicatého prvního září, dva tisíce třináct"
nebo jinak? :-)

Additional Details:

Jak se vyslovuje "30-09-2013" v větě "Zprávy 30-09-2013"?

Je to "třicatý září, dva tisíce třináct"
nebo "třicatého září, dva tisíce třináct"
nebo jinak? :-)

For learning: Czech
Base language: Czech
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:
  Best Answer - Chosen by the Asker
  Jak se vyslovuje "30-09-2013" v větě "Zprávy 30-09-2013"?
  Nejčastěji:
  "třicátého září dva tisíce třináct" nebo
  "třicátého devátý dva tisíce třináct"
  Příklad:
  Dnes je třicátého září dva tisíce třináct. Zprávy.
  Zprávy ze dne třicátého září dva tisíce třináct.
  Zprávy. Je třicátého září dva tisíce třináct.

  Méně obvyklé, ale možné je i:
  "třicáté září dva tisíce třináct". (1.pád)
  Příklad:
  Dnes je třicáté září dva tisíce třináct. Zprávy.
  Zprávy. Je třicáté září roku dva tisíce třináct.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Czech