Site Feedback

Undecided questions
význam

Je rozdíl v významu mezi:

1. poplácat koho po zádech

a

2. poplácat koho na záda
?

Anglicky znamená "slap on the back" kdy někdo má něco v krku a kašle nebo udusí se.
Jenže "a pat on the back" je co dostaneš, když udělal jsi něco dobrého.
Je rozdíl česky stejný?

Dík!

For learning: Czech
Base language: Czech
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Podle mě fráze "poplácat někoho na záda" neexistuje - řekl bych místo toho "praštit do zad" nebo slangově "dát herdu do zad"
  "slap on the back" = "praštit do zad" = "uhodit do zad" = "udeřit do zad" - otevřenou dlaní = with the open hand - always "do"
  "a pat on the back" = "plácat někomu na záda" (opakovaně - repeatedly) or "poplácat někoho na zádech" (jednou, dvakrát - once, twice) possible, but better: "(po)plácat někoho po zádech" - přátelsky = friendly
  "Na záda" (the 4th - accusative - case in Czech) mi může něco spadnout nebo mi "na záda" může někdo skočit nebo mi někdo cizí může "na záda" pořád nepozorovaně plácat.
  "Na zádech" (the 3rd - dative - case) můžu ležet nebo mě může "na zádech" někdo hladit nebo poplácat. Taky mě můžou "po zádech" hladit i plácat. Dlouho. Nebo jenom poplácat. Krátce.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.