Site Feedback

Resolved questions
který pád potřebuju?

Ta práce (1.p) mě (4.p) baví.

Ale

Ta čokoláda (1.p) se mi (3.p) líbí.
nebo
Tu čokoládu (4.p) se mi (3.p) líbi.

?

For learning: Czech
Base language: Czech
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Ta čokoláda se mi líbí - je gramaticky správně, ale znamená to, že čokoláda se Ti líbí, protože má třeba pěkný obal. I like the chocolate - což je asi výchozí věta v angličtině, se přeloží Mám rád/a tu čokoládu. Tu čokoládu se mi líbí je gramaticky špatně - pořád platí Mám rád/a tu čokoládu nebo také Tu čokoládu mám rád/a.
  Ta práce mne/mě baví je správně.

  Ta práce (1.p) mě (4.p) baví. < This is the correct sentence.

  Ale

  Ta čokoláda (1.p) se mi (3.p) líbí. < This is the corrent sentence too, but do you like the chocolate? or would you like to say: the chocolate taste good (Ta čokoláda mi chutí?) ?
  nebo
  Tu čokoládu (4.p) se mi (3.p) líbi. < this is not correct...

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Czech