Site Feedback

Expired question
Hvem var den norske kunstmaleren, som var også en kjemiker?

Hei,
Hvem kunne være nordmannen, som var en kunstmaler og også en vitenskapmenn? Personen malte og forsket i noe tid mellom den midten av 19. århundre og den midten av 20. århundre, var kanskje ikke ganske velkjent, men studerte kjemi i et universitet og det var fysikalsk kjemi blant hans vitenskaplige interesser. (Jeg er nesten sikker på at personen var en menn). Han malte spennende oljebilder av norsk natur, bildene var detaljerte og han følte og elsket relieff av oljefarger. Ja, kunstmaleren var også veldig religiøs og troende (det siste var for øvrig ikke uvanlig, tror jeg)

Vet noen noe om denne personen/noe like personene?

Hvis nei, var det like personer, som ikke kom fra Norge, men bodde i Norge veldig lenge?

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Culture

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian