Site Feedback

Resolved questions
Què vol dir "Passi-ho bé"?

Què vol dir "Passi-ho bé"?

For learning: Catalan
Base language: Catalan
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  "Passi-ho bé" és una forma de comiat, amb la qual es desitja que vagin bé les coses. (Ähnlich wie: Mach's gut).
  Tingues en compte que "Passi-ho bé" suposa tractar de vostè a qui estàs parlant (cosa no tan comú en català com en alemany). És a dir, no li diries "passi-ho bé" a la teva germana petita, però si trobes l'àvia d'una amiga sí.
  Salutacions,
  Cristina

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.