Site Feedback

Resolved questions
Чудан облик везника "као".

Налетео сам на такву узречицу: "Уредио сам си живот ки свиња башту".
Претпостављам да "ки" = "као"/"к'o", али двоумим, да ли је ово грешка у штампању или дијалектизам?

For learning: Serbian
Base language: Serbian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  То је врста дијалекта. Граматички је исправно рећи "као". Такође у српском језику се не користи реч "си", па тако узречица коју си написао: "Уредио сам си живот ки свиња башту", би требала да гласи "Уредио сам (свој) живот као свиња башту". Поздрав

  Kи, на које се налетео је, како си претпоставио, једна од верзија везника као, у дијалекту југа Србије. ( Иначе је чест, неправилан, изговор овога везника K'O !
  ( Лепа је к'о анђео ... )
  К.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.