Site Feedback

Undecided questions
Чудан облик везника "као".

Налетео сам на такву узречицу: "Уредио сам си живот ки свиња башту".
Претпостављам да "ки" = "као"/"к'o", али двоумим, да ли је ово грешка у штампању или дијалектизам?

For learning: Serbian
Base language: Serbian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Kи, на које се налетео је, како си претпоставио, једна од верзија везника као, у дијалекту југа Србије. ( Иначе је чест, неправилан, изговор овога везника K'O !
  ( Лепа је к'о анђео ... )
  К.

  То је врста дијалекта. Граматички је исправно рећи "као". Такође у српском језику се не користи реч "си", па тако узречица коју си написао: "Уредио сам си живот ки свиња башту", би требала да гласи "Уредио сам (свој) живот као свиња башту". Поздрав

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.