Site Feedback

Resolved questions
Slová, ktoré nie sú nikdy jednotné

 

Táto otázka je o slovách, ktoré nie sú nikdy jednotné... :)

No rozumiem, že nejaké slová, ktoré sú párové a neoddeliteľné, nie sú nikdy jednotné (napr. nožnice, okuliare, nohavice atď), ale čo o slovách ako napríklad dvere, raňajky, dejiny, meniny a tak ďalej?

Myslím, že niektoré z nich sú hromadné podstatné mená, ale má aj ďalšie klasifikácie alebo historický dôvod pre ostatné?

Ak môžete mi navrhnúť jedno alebo dva viac bežných slov ako sú tieto, ja by som to ocenil. :)

For learning: Slovak
Base language: Slovak
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

   

  Best Answer - Chosen by Voting
  Nie sú to hromadné podstatné mená. To sú pomnožné podstatné mená, majú len pluralovú formu. Hromadné p.m., naopák, su názvy skupín, chápaných ako jeden celok (školstvo, občianstvo atď)ю

  Viac príkladov pomnožných podstatných mien môžeš si pozrieť, napríklad, na tejto stránke:
  http://referaty.aktuality.sk/pomnozne-podstatne-mena/referat-23397
  Tu je morfologia slovenského jazyku:
  http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More resolved questions for learning Slovak