Site Feedback

Resolved questions
perfektum og preteritum? Når bruker jeg hvilken?

 

Jeg vet jo at det er kansje felles regler på engelsk men likevel er det for vanskelig å forklare. Når bruker jeg perfektum og preterium? Kan man skrive noen eksempler på sutuasjoner hvor en eller en annen kan ikke brukes?

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:
  Best Answer - Chosen by Voting
  Kansje det kan hjelpe deg )))

  Preteritum: Jeg vasket. Jeg leste.

  Presens perfektum : Jeg har vasket. Jeg har lest.

  Preteritum perfektum : Jeg hadde vasket. Jeg hadde lest.

  Preteritum futurum : Jeg skulle vaske. Jeg skulle lese.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.