Site Feedback

Resolved questions
perfektum og preteritum? Når bruker jeg hvilken?

 

Jeg vet jo at det er kansje felles regler på engelsk men likevel er det for vanskelig å forklare. Når bruker jeg perfektum og preterium? Kan man skrive noen eksempler på sutuasjoner hvor en eller en annen kan ikke brukes?

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:
  Best Answer - Chosen by Voting
  Kansje det kan hjelpe deg )))

  Preteritum: Jeg vasket. Jeg leste.

  Presens perfektum : Jeg har vasket. Jeg har lest.

  Preteritum perfektum : Jeg hadde vasket. Jeg hadde lest.

  Preteritum futurum : Jeg skulle vaske. Jeg skulle lese.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian