Site Feedback

Resolved questions
Jaka jest różnica między gdyby, jeśli i czy kiedy mowię 'if'?

I know that all three can be used as 'if' in a sentence, but I don't know when to choose the correct option in a sentence?

Thanks

For learning: Polish
Base language: English
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  To bardzo zależy od tego co chcesz powiedzieć. "Czy" w języku polskim nie jest używane jak angielskie "if" w zdaniach warunkowych ale jak np: "I don't know if he comes." ; "Nie wiem czy przyjdzie." . "Jeśli" jest, moim zdaniem, używane dużo częściej od "gdyby", ale oba są charakterystyczne dla zdań warunkowych np:
  - Jeśli temperatura spadłaby poniżej 0 st. C, woda zamarzłaby.
  - Gdyby temperatura spadła poniżej 0 st. C, woda zamarzłaby
  - Jeśli tego nie zrobisz, porwą Cię kosmici.
  ALE:
  - Gdybyś tego nie zrobił, porwaliby Cię kosmici.
  ..co zmienia trochę sens zdania w stosunku do zdania poprzedniego. Po "gdyby" musi być zawsze tryb przypuszczający.

  czy - http://pl.wiktionary.org/wiki/czy http://sjp.pwn.pl/szukaj/czy
  gdyby - http://pl.wiktionary.org/wiki/gdyby http://sjp.pwn.pl/szukaj/gdyby
  jeśli - http://sjp.pwn.pl/slownik/2468088/
  jeżeli - http://pl.wiktionary.org/wiki/je%C5%BCeli#je.C5.BCeli_.28j.C4.99zyk_polski.29

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish