Site Feedback

Resolved questions
Wat is er voor een verschil tussen het perfect en het imperfect?

Wanneer gebruikt men welke verledentijd?
Ik wet wel hoe je de tijden vormt, maar niet hoe je hen juist gebruikt.

For learning: Dutch
Base language: Dutch
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  In onderstaande link wordt uitgelegd met Nederlandse en Duitse(!) voorbeelden wat het verschil is tussen de tijden en wanneer je ze kunt gebruiken. In dit geval het werkwoord denken. http://www.mijnwoordenboek.nl/werkwoord/denken

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.