Site Feedback

Resolved questions
Difference between "ta" and "i" and between "u" and "v"

 

What is the difference in the use of the word "and": "ta" and "i"? And the same question for the word "at/in": "u" and "v". Is one of the words more/less formal, or is used more frequently in particular regions?

For learning: Ukrainian
Base language: English
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  A 'copy+paste' but I hope it's close to what you were asking about :)
  Reason - sound harmony.

  Варто пам’ятати про таку особливість української мови, як позиційні чергування прийменників у, в, пов’язані з милозвучністю. У цих чергуваннях голосний звук вживається для уникнення збігу важких для вимови приголосних, а приголосний в – для уникнення збігу голосних. При цьому пріоритетним є усунення збігу голосних.

  Прийменник у вживається:
  1. Між приголосними: узяв у хлопця, пішов у кіно. 2. Перед приголосними на початку речення: У кімнаті тихо. 3. Після паузи (розділового знака) перед приголосним: Дитина – у плач. 4. Між голосним і приголосним та завжди перед в, ф, льв, св, тв, хв тощо: виглянув у вікно; у хвилини тривоги; зайшла у своїй справі.

  Прийменник в уживається:
  1. Між голосними: прийшла в оточенні; бачила в озері. 2. Перед голосним на початку речення: В іншій ситуації. В озері купатися краще. 3. Після голосного перед приголосним (крім в, ф, льв, св, хв та ін.): зайшли в ліс; але: побачила у вікно.

   

  Відмінність між сполучниками "і", "й", "та".
  Ці сполучники мають спільну функцію - єднальну, приєднувальну. Вони приєднують слова і речення. Наприклад: "Орися крутнулася і побігла по ріллі" (Григорій Тютюнник). "Василь не лінувався, хазяйнував, і Ганна не любила празникувати в будень" (Іван Нечуй-Левицький). У цій функції сполучник "і" має фонетичний варіант "й" після голосного: "Тристан блукав по лісі, ловив зелений шум, хотів йому віддати своє кохання й сум" (Леся Українка). "А ворон спускається все нижче та нижче" (Михайло Коцюбинський). "Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів" (Тарас Шевченко). "Театр опери та балету", "Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології". Відмінність між сполучниками полягає в тому, що "та" не може бути повторюваним при перелікові: "Місяць пливе оглядать і небо, і зорі, і землю, і море" (Тарас Шевченко). "Та" на відміну від "і" виконує ще й протиставну функцію. "Світить місяць у віконце, та в очах темніє" (Петро Гулак-Артемовський); "Хоч ізійшлися і раненько, та пан Еней наш опізнивсь" (Іван Котляревський).

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.