Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Resolved questions
Difference between "ta" and "i" and between "u" and "v"

What is the difference in the use of the word "and": "ta" and "i"? And the same question for the word "at/in": "u" and "v". Is one of the words more/less formal, or is used more frequently in particular regions?

For learning: Ukrainian
Base language: English
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  A 'copy+paste' but I hope it's close to what you were asking about :)
  Reason - sound harmony.

  Варто пам’ятати про таку особливість української мови, як позиційні чергування прийменників у, в, пов’язані з милозвучністю. У цих чергуваннях голосний звук вживається для уникнення збігу важких для вимови приголосних, а приголосний в – для уникнення збігу голосних. При цьому пріоритетним є усунення збігу голосних.

  Прийменник у вживається:
  1. Між приголосними: узяв у хлопця, пішов у кіно. 2. Перед приголосними на початку речення: У кімнаті тихо. 3. Після паузи (розділового знака) перед приголосним: Дитина – у плач. 4. Між голосним і приголосним та завжди перед в, ф, льв, св, тв, хв тощо: виглянув у вікно; у хвилини тривоги; зайшла у своїй справі.

  Прийменник в уживається:
  1. Між голосними: прийшла в оточенні; бачила в озері. 2. Перед голосним на початку речення: В іншій ситуації. В озері купатися краще. 3. Після голосного перед приголосним (крім в, ф, льв, св, хв та ін.): зайшли в ліс; але: побачила у вікно.

   

  Відмінність між сполучниками "і", "й", "та".
  Ці сполучники мають спільну функцію - єднальну, приєднувальну. Вони приєднують слова і речення. Наприклад: "Орися крутнулася і побігла по ріллі" (Григорій Тютюнник). "Василь не лінувався, хазяйнував, і Ганна не любила празникувати в будень" (Іван Нечуй-Левицький). У цій функції сполучник "і" має фонетичний варіант "й" після голосного: "Тристан блукав по лісі, ловив зелений шум, хотів йому віддати своє кохання й сум" (Леся Українка). "А ворон спускається все нижче та нижче" (Михайло Коцюбинський). "Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів" (Тарас Шевченко). "Театр опери та балету", "Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології". Відмінність між сполучниками полягає в тому, що "та" не може бути повторюваним при перелікові: "Місяць пливе оглядать і небо, і зорі, і землю, і море" (Тарас Шевченко). "Та" на відміну від "і" виконує ще й протиставну функцію. "Світить місяць у віконце, та в очах темніє" (Петро Гулак-Артемовський); "Хоч ізійшлися і раненько, та пан Еней наш опізнивсь" (Іван Котляревський).

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Ukrainian