Site Feedback

Resolved questions
Šapčani i Čivijaši

Danas sam saznao da Srbija ima svoju prestonicu humora i satire. To je grad Šabac. Saznao sam takođe da stanovnici Šapca Šapčani imaju i drugi naziv za sebe - Čivijaši.
Pa zašto baš Čivijaši?
Koliko mogu da sudim, ovaj naziv potiče od reči "čivija" turskog porekla, koja u suštini znači "ekser" ili "kvaka od gvožđa". U Vujakliji sam pročitao da u srpskom jeziku postoji takav izraz - "udariti kome čiviju" sa značenjem "nasamariti koga", "prevariti koga", "podvaliti kome". Pretpostavljam da baš u ovom izrazu ima neka skrivena karakteristika za Šapčane kao za lukave ljude.
Jesam li ja prav u svojim razmišljanjima?
Unapred hvala na odgovoru!

For learning: Serbian
Base language: Serbian
Category: Culture

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Čivijom se naziva i klin, ili osigurač, koji točak kola drži pričvršćenim na osovinu. (Da toga klina, čivije nema, točak bi spadao sa osovine). Priča se da su kod jedne posete Šapcu, Knezu Milošu šapčani povadili čivije sa točkova, tako da su mu ovi nakon kratkog vremena pospadali sa osovina i tako kola onesposobili za dalje putovanje. Po ovoj su "šali" šapčani dobili nadimak "čivijaši", koji danas upućuje na osobe sklone šalama, ili podvalama. Inače, gotovo svi stanovnici većih mesta u Srbiji imaju nadimke, vezane za dogadjaje i običaje u tim mestima, ili osobine njihovih stanovnika. Tako su, na pr. "ćurani" iz Jagodine, "čarapani" iz Kruševca, "podvale" iz Valjeva, i.t.d.
  Pozdrav. Kamenko

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.