Site Feedback

Resolved questions
Podrijetlo riječi "brava"

Može li mi netko objasniti podrijetlo riječi "brava"? Da li je to izvorno hrvatska riječ ili neka pozajmica? Ako je izvorno hrvatska riječ, onda koji oblik je ona imala u praslavenskom jeziku?
Nažalost nemam etimološkog rječnika hrvatskog jezika (dapače ne znam, da li uopće postoji nešto tako) da nađem odgovor na svoje pitanje sam.
Bitću zahvalan na detaljnu informaciju o podrijetlu te riječi kao što i na linkove za internet stranice koje su posvećeni etimologiji hrvatskih riječi.

For learning: Croatian
Base language: Croatian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Ono ranije sam govorila napamet, a sad sam doma pa ti mogu točno reći. Najprije, postoje dva etimološka rječnika: "Hrvatski etimološki rječnik" Alemka Gluhaka i "Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika" Petra Skoka.

  Prvi ne mogu trenutno naći, a kod Skoka piše ovako: "Veza sa predrimskom 'barra' »priječka« bila bi semantički moguća (upor. 'mandal', 'zasun', 'kračun'), ali se ne zna da li je 'rr' < 'rv'. Sa gledišta lingvističke geografije, 'brava' bi mogla biti ilirotračka riječ."

  Iako se može naći kod svih južnih Slavena (osim Slovenaca), struka se slaže da definitivno nije slavenskog porijekla. Također postoji u albanskom kao bravë.
  Dakle, nekakva predslavenska balkanska riječ - možda ilirska ili tračka, ne zna se.

  I samo bih na brzaka dvije ispravke: u lingv. smislu upotrebljava se isključivo "posuđenica" (nisam sigurna za srpski standard) i "zahvalan na + lokativ".

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Croatian