Site Feedback

Resolved questions
Svenska: nationernas namn! Alltid bestämda?

Hej! Jag har några frågor om nationernas namn.

När man har en adjektiv med en nations namn, måste man ha adjektiv i bestämd form - är det rätt? “Norra Sverige”, “södra Sverige”...

Också: när man har en pronom som tar på nytt en nations namn, har man “det” eller “den”? Jag har inte förstått om nations namnen är ett-ord eller en-ord.

Tack förut (och rätta frågan också om min svenska är fel)!

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Ja! När man har ett adjektiv framför en nations namn så har man det i bestämd form: lilla Sverige, fina Sverige osv.

  En nations namn är ett "ett-ord": "Jag gillar Italien, det är ett fint land." "Jag vill ha ett Sverige där man kan leva ett bra liv."

  Rättningar:
  *ett adjektiv
  *ett pronomen

  När man har en adjektiv med en nations namn, måste man DÅ ha adjektivET i bestämd form?

  När man har ETT pronomEN som på nytt SYFTAR PÅ en nations namn, ANVÄNDER man “det” eller “den”?

  Tack PÅ FÖRHAND (och rätta frågan om min svenska är fel)!

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.