Site Feedback

Undecided questions
Sa tagalog ng korean poem.

ilang ulit man akong mamatay or isang daang beses man akong mamatay maging buo man ang aking mga buto maglaho man o hindi ang aking hari or pangnoon..paano nga ba kukupas ang mapula kong puso?

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Culture

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  ilang ulit man akong mamatay
  (isang daang beses man akong mamatay)
  maging buo man ang aking mga buto
  maglaho man o hindi ang aking hari/panginoon..
  paano nga ba kukupas ang mapula kong puso?

  isang daan = 100
  pangnoon -> panginoon

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.