Site Feedback

Undecided questions
Sa tagalog ng korean poem.

ilang ulit man akong mamatay or isang daang beses man akong mamatay maging buo man ang aking mga buto maglaho man o hindi ang aking hari or pangnoon..paano nga ba kukupas ang mapula kong puso?

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Culture

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  ilang ulit man akong mamatay
  (isang daang beses man akong mamatay)
  maging buo man ang aking mga buto
  maglaho man o hindi ang aking hari/panginoon..
  paano nga ba kukupas ang mapula kong puso?

  isang daan = 100
  pangnoon -> panginoon

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Filipino (Tagalog)