Site Feedback

Resolved questions
Hvilke verber uttrykker "å ha forstått" og "å tenke for å forstå", når noe går opp for noen?

Hvilket verb eller uttrykk beskriver best det aspektet av «å forstå», når noe går opp for personen? Jeg mener nesten som «to wake up to the fact» på engelsk, hvordan er dette på norsk? Og når man tenker, før det går opp for personen, hva gjør man? For eksempel, hvis jeg tenker nå og det skal gå opp for meg at jeg drar til Norge, hva gjør jeg nå og hva skal jeg gjøre? Takk.

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  You can use the verb "å innse" (å innse - innser - innså - innsett) in order to express that in Norwegian. For instance: "He awoke to the fact that the phone didn't work at all" - "Han innså at mobilen ikke fungerte i det hele tatt".

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian