Site Feedback

Resolved questions
matematik: vad heter det på svenska?

Vad säger man på svenska när man vill uttrycka det som på engelska heter "x squared", "x cubed", eller något nummer "to the ...th power"? T. ex. "3 ... 3 är 27" eller "2 ... 4 är 16"? Jag hoppas att frågan har blivit klart :-)
Tack på förhand

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Square root of 5 = (kvadrat)roten ur 5
  Cube root of 5 = kubikroten ur 5
  5 squared = "5 upphöjt till 2" or "5 i kvadrat".
  5 cubed = "5 upphöjt till 3" or "5 i kubik".

   

  Hej!

  Det heter "upphöjt".
  Så t.ex. 3 upphöjt till 3 är 27. =)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.