Site Feedback

Resolved questions
"Mycket bra" musik

På svenska man använder "mycket" både för "much" och för "very", inte sant? Så hur kan jag skilja eller kombinera dem? Igår jag ville skriva ett mejl och hade problemet i en mening: när jag skriver "jag känner mycket bra svensk musik", betyder det mycket musik som är bra (much good music) eller musik som är mycket bra (very good music)? Hur skulle någon svensk dem här meningar översätta?

- "I know much good Swedish music."
- "I know very good Swedish music."

Och kanske också kombinationer som "I know very much good Swedish music" eller "I know much very good Swedish music"?

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  "Mycket" kan betyda båda, så det beror på omständigheterna. Men jag tror de flesta tolkar "mycket" som "much" i första hand när de läser din mening.

  Ett ord man kan använda istället för "mycket" är "väldigt", som endast betyder "very".

  Man måste också skriva "känner till" eller "vet om".

  "Jag känner till mycket bra svensk musik." - Kan betyda båda, men tolkas antagligen som "much" av de flesta.

  "Jag känner till väldigt bra svensk musik." - Kan endast betyda "very".

  "Jag känner till svensk musik som är mycket bra." - Om du konstruerar din mening så här så betyder "mycket" = "very".

  "Jag vet om mycket svensk musik som är väldigt bra". - "I know of a lot of swedish music that's very good".

  "Jag vet om väldigt mycket bra svensk musik". - "I know of a lot of good swedish music". "Väldigt mycket" betyder "very much" or "a lot" här. Man

  "Jag vet om mycket väldigt bra svensk musik". "I know of a lot of very good swedish music".

  Alternativt kan du säga "en hel del" istället för "mycket" om du menar "much".

  "Jag känner till en hel del väldigt bra svensk musik" - "I know of a whole lot of very good swedish music". Om du säger "mycket" istället för "väldigt" så kommer det tolkas som "very" eftersom "en hel del" betyder "much".

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.