Site Feedback

Undecided questions
Tama ba?Sa wikang tagalog.

Sa mga nag-aaral ng tagalog,Ang sipag ay tunay na kailang.^^
Sa wikang koreano.
따갈로그를 공부하고 있는 사람들은 진정한 노력이 필요합니다.

Additional Details:

Sa mga nag-aaral ng Tagalog, ang sipay ay talagang kailangan.
따갈로그어를 공부하고 있는 사람들은 노력이 정말 필요합니다.

Additional Details:

ang sipag
노력이

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Sa mga nag-aaral ng tagalog,Ang sipag ay tunay na kailang.

  - Sa mga nag-aaral ng Tagalog, ang sipag ay tunay na kailangan.
  - Para sa mga nag-aaral ng Tagalog, ang sipag ay tunay na kailangan.

  Puwede mo din gamitin ang "talagang" kapalit ng "tunay na" -> "Sa mga nag-aaral ng Tagalog, ang sipay ay talagang kailangan.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.