Site Feedback

Undecided questions
Tama ba?Sa wikang tagalog.

Sa mga nag-aaral ng tagalog,Ang sipag ay tunay na kailang.^^
Sa wikang koreano.
따갈로그를 공부하고 있는 사람들은 진정한 노력이 필요합니다.

Additional Details:

Sa mga nag-aaral ng Tagalog, ang sipay ay talagang kailangan.
따갈로그어를 공부하고 있는 사람들은 노력이 정말 필요합니다.

Additional Details:

ang sipag
노력이

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Sa mga nag-aaral ng tagalog,Ang sipag ay tunay na kailang.

  - Sa mga nag-aaral ng Tagalog, ang sipag ay tunay na kailangan.
  - Para sa mga nag-aaral ng Tagalog, ang sipag ay tunay na kailangan.

  Puwede mo din gamitin ang "talagang" kapalit ng "tunay na" -> "Sa mga nag-aaral ng Tagalog, ang sipay ay talagang kailangan.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Filipino (Tagalog)