Site Feedback

Resolved questions
Porywać się z motyką na słońce

Bardzo chcę zrozumieć sens frazy "Porywać się z motyką na słońce", skąd to się wzięło? Wiem co to znaczy ale nie rozumiem logiki)

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Według słownika związków frazeologicznych: Porywać się z motyką na słońce -zamierzać osiągnąć coś niemożliwego; porywać się na coś nierealnego; stawiać sobie zbyt wysokie, zbyt ambitne cele; stawiać sobie wymagania, którym nie sposób sprostać: ''Z jednej strony chciał zasiąść do gry przeciwko Kasparowowi, z drugiej zdawał sobie jednak sprawę, że porywa się z motyką na słońce.''

   

  W tradycyjnych (historycznych) polskich - i nie tylko - realiach motyka była powszechnie używanym narzędziem. Z racji tego, że posługiwały się nią głównie kobiety, prawdopodobnie (zaznaczam, że to tylko moje spekulacje) nie cieszyła się szczególnym poważaniem i mogłą uchodzić - jak na sprzęt do prac polowych - za coś słabego, lichego, w przeciwieństwie np. do pługa. Z kolei słońce na pewno było uważane za jedno z najpotężniejszych zjawisk, stąd zestawienie obu w jednym przysłowiu miałoby na celu uwypuklenie kontrastu.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.