Site Feedback

Resolved questions
Regine Velasquez. Dadalhin.Magkasama tayo. ng wikang tagalog at wikang koreano.^^ Paki~~

Regine Velasquez.
(Dadalhin )
가질꺼야.

Ang pangarap ko'y
나의 꿈은
Nagmula sa'yo
너에게서부터
Sa'yong ganda ang puso'y
너의 아름다운 마음을
'Di makalimot
잊지 못해요.
Tuwing kapiling ka
같은 선택에
Tanging nadarama
보는 느낌은
Ang pagsilip ng bituin
별을 살짝 보는
Sa 'yong mga mata
너의 두 눈이
Ang saya nitong pag-ibig
이 사랑의 행복이
Sana ay 'di na mag-iiba
다르지 않길 바래요.
Ang pangarap ko
나의 꿈은
Ang 'yong binubuhay
당신이 살아가는
Ngayong nagmamahal ka
지금을 사랑하고 있어요.
Sa akin ng tunay
나에 진실입니다.
At ng tinig mo'y
너의 목소리는
Parang musika
음악 같아요.
Nagpapaligaya sa
행복할거예요.
Munting nagwawala
작은것을 버리고
Ang sarap nitong pag-ibig
너무 좋아요,이 사랑이
Lalo na noong sinabi mong
다 지나간 너의 말이지만

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: Filipino (Tagalog)
Category: Culture

Share:

3 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting


  dadalhin = WILL BE CARRIED / WILL BRING
  (verb, Root: "dala" = carry; Other Forms: "dinadala" = being carried)

  lang = means ONLY / JUST
  (short for "lamang")

  hangin = WIND

  "Dadalhin lang pala ng hangin, ang pangarap ko"
  Translation A (Simple/Literal): The wind will just carry my dream
  Translation B: The wind will just blow my dream away

  /Note: "pala" is an interjection

  -----

  Mawalay = IN A STATE OF BEING SEPARATED

  "Nang mawalay ka"
  Translation: When you left me (or) When we separated


  dadalhin = WILL BE CARRIED / WILL BRING
  (verb, Root: "dala" = carry; Other Forms: "dinadala" = being carried)

  lang = means ONLY / JUST
  (short for "lamang")

  hangin = WIND

  "Dadalhin lang pala ng hangin, ang pangarap ko"
  Translation A (Simple/Literal): The wind will just carry my dream
  Translation B: The wind will just blow my dream away

  /Note: "pala" is an interjection

  -----

  Mawalay = IN A STATE OF BEING SEPARATED OR LOST

  "Nang mawalay ka"
  Translation: When you left me (or) When we separated

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Filipino (Tagalog)