Site Feedback

Resolved questions
liczba mnoga

zmienić liczbę pojedynczą na liczbę mnogą:
-mój przyjaciel
-znany specjalista
-własciciel
-profesjonalny architekt
-następny projektant
-stylista

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  -mój przyjaciel - moi przyjaciele
  -znany specjalista - znani specjaliści
  -własciciel - właściciele
  -profesjonalny architekt - profesjonalni architekci
  -następny projektant - następni projektanci
  -stylista - styliści

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish