Site Feedback

Resolved questions
The genetive,dopełniacz, case.

I should like to get to grips with the dopełniacz case.
Can you post lots of short sentences that would help me understand where and when it's use is appropriate.
Dziękuję

Stephen

For learning: Polish
Base language: English
Category: Uncategorized

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Nie ma mnie. [ja-> Dopełniacz(kogo?czego?)- mnie]
  NIe ma mnie/ciebie/jego/jej/jego/nas/was/ich w domu [ja-> mnie/ty->ciebie/on->jego/ona->jej/ono->jego/my->nas/wy->was/oni~one->ich]
  Nie mam czasu. [czas->Dopełniacz(kogo?czego?)- czasu]
  Nie kupiłam sera,masła,chleba,papierosów[plural],mleka,ciastek[plural],biletu,samochodu,książki, książek [plural]...
  [ser->sera,masło->masła,chleb->chleba,papierosy->papierosów,mleko->mleka,ciastka->ciastek,
  bilet->biletu,samochód->samochodu,książka->książki,książki[pl]->książek.
  :)

  PIES=DOG
  Mianownik(kto?co?)pies Biegł pies
  Dopełniacz(kogo?czego?)psa Nie wolno bić psa!
  Celownik(kogo?co?)psa Widzę twojego psa
  Biernik(komu?czemu?)psu Przyglądam sie temu psu
  Narzędnik(z kim?z czym?)psem Idę na spacer z psem
  Miejscownik(o kim?o czym?)psie Rozmawiamy o twoim psie.
  Wołacz(wołamy!)pies O!!! Pies

  I'll try to point some rules. First, dopelniacz is a case of possessor, thus an equivalent of English "of" and Saxon genitive: sword of justice- miecz sprawiedliwości, Dawid's shirt- koszula Dawida etc. Second, it serves as a case marking a motion away from something: I'm driving out of Warsaw- Wyjeżdżam z Warszawy. Next, dopełniacz is often used as a case of the direct object, notably when the ruling verb has a negation: I don't have a car- Nie mam samochodu (dopelniacz), but: I have a car- Mam samochód (accusative- biernik).

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish