Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Resolved questions
Kërkoj një tekst i mirë për të lexuar dhe mësuar

A mund të këshilloni një teksti të lehtë për mua të lexoj? Unë dua të lexoj në shqip por nuk e di ku mund të kërkoj artikuj (jo politike, për gjera të ndryshme)

For learning: Albanian
Base language: Albanian
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.