Site Feedback

Resolved questions
Ğ nasıl okunur bir kelimede??

ben (Ğ) olduğu kelimeleri okumakta zorlanıyorum. nasıl okunur??

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  ğ yazılır ama sesletilmeyen bir harftir, bunun anlamı yazılmasının gereksizliği değildir. bir sesliden sonra gelirse o sesli uzatılarak söylenir. dağ>da:, ağlamak>a:lamak, o:lum gibi.
  *iki a arasındaysa ğ düşer ağa>aa. (tabii anadolu ajansının kısaltması gibi kesik değil, süreklilikle)
  *a ve ı arasındaysa yine düşer ama ı a okunur: kağıt>ka:t, sağır>sa:r.
  *fiil çekimlerinde de durum aynıdır: yapacağım>yapıca:m, olacağını>oluca:nı. (-ecek, -acaktan önceki sesli daralması da bir başka fonetik kuralıdır)
  *iki e arasında veya e ile i arasındaysa düşmez y'ye dönüşür: eğer>eyer, geğirmek>geyirmek, değişim>deyişim.
  *çekimlerde ise olay a'daki gibidir, düşer. geleceğim>gelice:m, gitmeyeceğini>gitmiyce:ni vb.
  *diğer seslilerde de düşer.
  *istisnai bir kullanım: değil> diil.

  'ğ' harfinden önce gelen sesli harf biraz daha uzun söylenir. "ğ" sesini çıkarmak diksiyon açısından doğru değil.

  Mesela, ağaç : Sadece "aaç" diye okunur, yani 'a' harfini uzatarak.
  Mesela, ağır : "aaır"

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.