Site Feedback

Resolved questions
Man säger "Kevin och sin svenska" eller "Kevin och sitt svenska"?

 

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  SIN svenska är det rätta. Namnen på språk är n-ord: min svenska, din engelska, franskan, tyskan.

  Dessutom blir det "Kevin och HANS svenska". Ordet sin kräver ett subjekt & objekt, men det har vi inte här. Alltså: "Kevin talar om sin svenska" men "Kevin och hans svenska".

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Swedish

  More resolved questions for learning Swedish