Site Feedback

Resolved questions
Man säger "Kevin och sin svenska" eller "Kevin och sitt svenska"?

   OOPT 

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  SIN svenska är det rätta. Namnen på språk är n-ord: min svenska, din engelska, franskan, tyskan.

  Dessutom blir det "Kevin och HANS svenska". Ordet sin kräver ett subjekt & objekt, men det har vi inte här. Alltså: "Kevin talar om sin svenska" men "Kevin och hans svenska".

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.