Site Feedback

Undecided questions
Лоза, лозовача, гроздовача или комовача?

Збунио ме је велики број назива за ракију од грожђа - лоза, лозовача, гроздовача и комовача (а има још и реч "комовица" у речнику).
Молим, објасните ми, у чему је разлика? Да ли су то различити називи за исто пиће који се користе у разним подручјима бивше Југе или су то различита пића које се разликују начином печења?
Унапред хвала!

For learning: Serbian
Base language: Serbian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Нисам баш специјалиста за ракију, па се оградјујем од потпуне тачности тумачења:
  ГРОЗДОВАЧА: Прави се од целога плода ( са и без петељки), као и свака друга воћна ракија.
  ЛОЗОВАЧА/ЛОЗА; ради се о истој врсти пичћа, који се добија из дестилације преврелог кома, (кљука) грожђа, који није цеђен за производњу вина. Алкохолном врењу и после дестилацији, подргава се ком/комина након самотока. ( Самоток= грожђани сок након "муљања грожђа" који се одваја од масе измуљаног грожђа, без цеђења за производњу вина).
  КОМОВАЧА/КОМОВИЦА: Добија се из исцеђене комине/кома/кљука грожђа после његовог цеђења у циљу производње вина. Петељке и семенке се не уклањају.
  Поздрав. Каменко
  КОМОВИЦА

  Извини: ограђујем, пића, подвргава....
  К.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.