Site Feedback

Resolved questions
Первое, второе, третье и четвёртое спряжение глаголов

Как узнать тип спряжения глагола? Есть ли какой-то словарь или справочник?

For learning: Polish
Base language: Russian
Category: Uncategorized

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:
  Best Answer - Chosen by Voting
  Jak prawidłowo zauważyłaś, w języku polskim istnieją 4 koniugacje czasownika (4 спряжения глаголов). Rozpoznać je można po końcówkach w pierwszej i drugiej osobie liczby pojedynczej (окончаниях в первом и втором лице единственного числа), lecz mogę Ci podać pełny wzór odmiany:

  I) -ę, -esz, -e, -emy, -ecie, -ą;
  (np. pić, pisać):
  pij-ę/pisz-ę, pij-esz/pisz-esz, pij-e/pisz-e, pij-emy/pisz-emy, pij-ecie/pisz-ecie, pij-ą/pisz-ą

  II) -ę, -isz/-ysz, -i/-y, -imy/-ymy, -icie/-ycie, -ą;
  (np. chodzić, słyszeć):
  chodz-ę/słysz-ę, chodz-isz/słysz-ysz, chodz-i/słysz-y, chodz-imy/słysz-ymy, chodz-icie/słysz-ycie, chodz-ą/słysz-ą

  III) -am, -asz, -a, -amy, -acie, -ają;
  (np. czytać, grać):
  czyt-am/gr-am, czyt-asz/gr-asz, czyt-a/gr-a, czyt-amy/gr-amy, czyt-acie/gr-acie, czyt-ają/gr-ają

  IV) -em, -esz, -e, -emy, -ecie, -eją
  (np. umieć, rozumieć):
  umi-em/rozumi-em, umi-esz/rozumi-esz, umi-e/rozumi-e, umi-emy/rozumi-emy, umi-ecie/rozumi-ecie, umi-eją/rozumi-eją

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish